Kvalitní projekt zaručuje minimalizaci rizik při výstavbě, která bývají příčinou nárůstu ceny stavebních prací a jednoznačně definuje, rozsah, způsob a materiál. Doporučujeme proto PD k realizaci tj. PROVÁDĚCÍ včetně VÝKAZU VÝMĚR .

Výkaz výměr - důležitý podklad pro korektní zpracování cenové nabídky

výkaz výměr
 Zde můžete stáhnout vzorový výkaz výměr ve formatu PDF
(velikost ZIP souboru: 8,2MB)

stahuj

   Výkaz výměr vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení Vaší stavby a je tak podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavby. Podkladem pro vypracování výkazu výměr je v tomto případě projektová dokumentace a její technické specifikace. Výkaz výměr obsahuje ve své finální podobě položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci Vaší stavby. Výkaz výměr stavební části je pomocným matematickým výpočtem, který by při plánování vaší stavby neměl chybět - přehled o vykonávaných pracích je pro plánování financování nezbytný.

Prováděcí dokumentace

Plán 01 Plán 02 Plán 02

Zde můžete stáhnout vzorovou dokumentaci ve formatu JPG
(velikost ZIP souboru: 2,8MB)
stahuj

   Dokumentace pro provedení stavby sloužící dodavateli pro realizaci stavby, bývá zpracovaná v podrobnosti jednoznačně určující požadavky na způsob provedení a kvalitu stavby.


Aktualizováno (Neděle, 25 Duben 2010 21:44)